Monday, 12 November 2012



                             Guru besar sedang bermesyuarat dengan guru-guru matapelajaran Bahasa Melayu
                             bagi membincangkan langkah-langkah penambahbaikan kemahiran tatabahasa.






    Kursus LDP Bahasa Melayu

     Ketua Panitia Cikgu Chu mengalu-alukan kehadiran para hadirin dan penceramah Encik Neoh. 



   
   
   
   
                               Kursus LDP Bahasa Melayu dijalankan dengan lancar dan berjaya.





   
                            Penolong Kanan Akademik Puan Lim menghadiahkan cenderamata kepada Encik
                           Neoh sebagai tanda penghargaan.