Monday, 12 November 2012                             Guru besar sedang bermesyuarat dengan guru-guru matapelajaran Bahasa Melayu
                             bagi membincangkan langkah-langkah penambahbaikan kemahiran tatabahasa.


    Kursus LDP Bahasa Melayu

     Ketua Panitia Cikgu Chu mengalu-alukan kehadiran para hadirin dan penceramah Encik Neoh.    
   
   
   
                               Kursus LDP Bahasa Melayu dijalankan dengan lancar dan berjaya.

   
                            Penolong Kanan Akademik Puan Lim menghadiahkan cenderamata kepada Encik
                           Neoh sebagai tanda penghargaan.